Glavecom verf- en glasgroothandel

Roazeloane 67  9271 VT De Westereen

Tel. 0511-444805

Info@glavecom.nl

© 2018 GLAVECOM

VERF- EN GLASGROOTHANDEL

© 2020 GLAVECOM

VERF- EN GLASGROOTHANDEL

METEN IS WETEN!

EEN GEGEVEN BIJ RESULTAATGERICHT VASTGOEDONDERHOUD.

Planmatig vastgoedonderhoud vraagt om inzicht in de risico’s die op korte of lange termijn in bouwmaterialen

kunnen optreden, want zoals met zoveel dingen hebben ook bouwmaterialen of ze nu gemaakt zijn van; hout, kunststof, metaal, beton etc. onderhoud nodig om zo de levensduur te verlengen of de functie ervan te behouden.

Daarom raden wij elk zichzelf respecterend bedrijf dat zich bezig houdt met totaalonderhoud aan om te investeren in goede meetapparatuur, risico’s op betonschade, houtrot, of corrosieschade zijn jaren van te voren simpel vast te stellen met een beperkt aantal metingen met een daar voor geschikt meetapparaat.

Afhankelijk van de onderhoudsactiveit en het bouwmateriaal worden er bij totaalonderhoud inspecties de volgende

meters ingezet;

- ph-meter

- vochtmeter

- luchtvochtigheid / dauwpuntmeter

- laagdiktemeter

Om er een paar te noemen die u inzicht geven in de staat waarin het object zich verkeerd of als de condities wel goed zijn om onderhoudsactiviteiten uit te voeren.

Uiterraard geldt dit net zo goed voor nieuwe bouwmaterialen, ook hiervoor gelden bepaalde basis uitgangspunten

die worden omschreven in verwerkingsvoorschriften van de fabrikant of leverancier.

Mocht u in de toekomst te maken krijgen met opdrachten waaraan bepaalde eisen worden gesteld en of dit nou een kleine opdracht is of  

projectmatig onderhoud maakt geen verschil, neem uzelf de maat, wees kritisch en gebruik onze meetapparaten.

Uw rol als opdrachtnemer wordt alleen maar belangrijker als uw plan van aanpak risico’s aantoonbaar kan maken middels uw metingen, dit ten einde gedane afspraken over prestaties of garanties te waarborgen.

Op korte termijn maar zeer zeker op lange termijn zal dit enorme bespraringen opleveren, u komt immers beslagen

ten ijs, u kent de condities, heeft de risico’s in kaart gebracht en past hier het uitvoeringsproces op aan, hier-

door kunnen kostbare ingrepen of fouten worden voorkomen.

Deze nutteloze ingrepen of verkeerde inschattingen staan in schril contrast tot de aanschafwaarde van een

meetapparaat welke wij al aanbieden vanaf 44,- ex. btw.

Los van het financiële aspect kan het u tevens oeverloze discussies besparen met de opdrachtgever of de uit-

voerder over het juiste moment de juiste maatregelen te treffen, of het gelijk bij een probleem het aangebrachte

product de schuld te geven om van eventuele claims nog maar niet te spreken.

Hieronder volgen enkele professionele meetapparaten die wij leveren, voor andere meetapparaten of eventuele

vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

VOCHTMETER:

- MEET VOCHT OP DESTRUCTIEVE EN NON-DESTRUCTIEVE WIJZE

- VOOR MEEST VOORKOMENDE ONDERGRONDEN ZOALS HOUT, BETON, GIPS ETC.

- PINLOOS METEN TOT 25MM. IN MATERIAAL

- AKOESTISCHE NOTIVICATIE

- LAAG, MIDDEN EN HOOG WAARDE INDENTIFICATIE

- HOLD-FUNCTIE ZET WAARDE METING VAST

- INGEBOUWDE BATTERIJ CONTROLE

- AUT0-POWER OFF SPAART BATTERIJEN

- COMPACT MODEL EN EENVOUDIG IN GEBRUIK

- WORDT GELEVERD COMPLEET MET PINNEN EN BATTERIJ
LAAGDIKTEMETER:

- MEET LAAGDIKTE MET COMBISONDE OP BETROUWBARE WIJZE

- OP MAGNETISCHE EN NIET MAGNETISCHE ONDERGRONDEN

- DANKZIJ OMSCHAKELBAAR DISPLAY METEN OP LASTIGE PLAATSEN MOGELIJK

- MET MEETWAARDEN GEHEUGEN

- NAUWKEURIG MEETBEREIK VAN 0-2000μm

- AFWEIKING VAN SLECHTS +/- 2μm

- VOLDOET AAN NORM IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

- WORDT GELEVERD COMPLEET MET ETUI EN BATTERIJ